Kinderfysiotherapie: motorische ontwikkelingsproblemen

Kinderfysiotherapie

Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling anders dan normaal. Het kan zijn dat een kind erg laat pas gaat zitten, kruipen of lopen. Maar ook kunnen er problemen zijn met het aanleren van vaardigheden zoals schrijven. Wanneer uw kind problemen ondervindt met de motorische ontwikkeling, is Eefje – onze kinderfysiotherapeut – de aangewezen persoon om te helpen.

De motorische ontwikkeling van uw kind kan veel verschillen ten opzichte van andere kinderen. De ontwikkeling hangt af van vele factoren, waaronder erfelijkheid, mogelijkheden vanuit de omgeving en persoonlijke factoren van het kind. Het is begrijpelijk dat u zich als ouder af kunt vragen of uw kind een normale ontwikkeling doormaakt of niet.

Specialist op het gebied van bewegen en motorische ontwikkeling

Eefje is specialist op het gebied van bewegen en motorische ontwikkeling. Om te bepalen of er sprake is van een afwijkende motorische ontwikkeling heeft zij beschikking tot verschillende motorische tests. Aan de hand van deze tests, kan uw kind met leeftijdsnoten vergeleken worden, of met zichzelf, om eventuele voor- of achteruitgang te meten. Daarnaast beoordeelt Eefje de kwaliteit van de bewegingen die uw kind maakt. Hierdoor is zij in staat om te bekijken of de vaardigheden van uw kind binnen de norm vallen of afwijkend zijn.

Voorbeelden van motorische ontwikkelingsproblemen

Billenschuiven

Waar veel jonge kinderen zich verplaatsen door te rollen, tijgeren en later kruipen, zijn er ook kinderen die kiezen voor een alternatieve manier: billenschuiven. Een manier van voortbewegen waarbij het kind zich verplaatst in een zittende houding. Deze manier is meestal een voorbeeld van een variatie binnen de normale ontwikkeling van kinderen.

Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kan een behandeling gestart worden, of er volgt een verdere verwijzing.

Fijne motoriek

Problemen met de fijne motoriek kunnen op verschillende leeftijden voorkomen, maar worden vooral gezien bij kleuters, omdat zij veel knutselen en tekenen. Leren knippen en binnen de lijntjes tekenen vereisen veel oefening, het ene kind leert dat sneller dan het andere. Sommige kinderen blijven bepaalde dingen echter fout doen, ondanks dat er op school en thuis veel geoefend wordt. De kinderfysiotherapeut kan dan specifiek voor dit kind bekijken waar de oorzaak van dit probleem ligt en hier een individuele behandeling op richten.

Schrijven

Ook op latere leeftijd kunnen problemen optreden, bijvoorbeeld bij het aanleren van vaardigheden zoals schrijven. Het handschrift van het kind is nauwelijks of niet leesbaar, het tempo van schrijven ligt veel lager dan bij leeftijdsgenoten, het kind de krijgt schrijfbeweging niet aangeleerd of heeft pijn bij het schrijven.

Als een kind wordt doorverwezen met een schrijfprobleem start de kinderfysiotherapeut eerst een onderzoek om te bekijken of het probleem een motorische oorzaak heeft. Als dat het geval is, wordt een behandeling gestart. In andere gevallen zal bij andere behandelaars verder onderzocht moeten worden waar het probleem door veroorzaakt wordt.

Kinderfysiotherapie: motorische ontwikkelingsproblemen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
Call Now Button