Beweegprogramma’s

Specialist in beweegprogramma's

BEWEEGPROGRAMMA'S

Tijdens de fysiofitness komt u trainen onder begeleiding van één van onze medewerkers. Het doel van de training en eventuele klachten zal voor iedereen verschillen. Dat betekent dan ook dat er voor u een individueel trainingsprogramma gemaakt wordt, afgestemd op uw wensen of beperkingen...

Voorafgaand aan de eerste training zal er altijd een intake plaats vinden. Tijdens deze intake zal worden besproken met welk idee u komt trainen en of er klachten zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Daarnaast worden er een aantal tests gedaan, waaronder een conditietest, longinhoud en bloeddruk.

Er wordt altijd getraind op afspraak. U traint in een groep van maximaal 10 personen per groep om een goede begeleiding te waarborgen.

Klik hieronder op de training van uw keuze voor meer informatie:

Wij behandelen mensen met COPD op een verantwoorde en wetenschappelijk onderbouwde manier, om zodoende het inspanningsniveau en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Na een verwijzing van een huisarts of specialist zal er een intake plaatsvinden waarbij de klachten besproken worden en er eventueel lichamelijk onderzoek wordt gedaan. Hierna zal er een beweegprogramma worden gemaakt afgestemd op uw klachten en wensen.

Het aantal trainingen dat vergoed wordt is afhankelijk van het stadium waarin uw ziekte zich bevindt.

Een belangrijk onderdeel in het afvoeren van lymfevocht is de`spierpomp ́. Door het aan en ontspannen van een spier creëer je een soort pompbeweging rond de lymfebanen met als gevolg een betere doorstroom van het lymfevocht. Daarnaast kan oefentherapie ook erg belangrijk zijn bij het opheffen van bewegingsbeperkingen ten gevolge van bv. een operatie.

Ook tijdens de chemotherapie of bestraling heeft het sporten een positieve uitwerking op de algehele fitheid tijdens en na de behandelingen. Sporten geeft meer energie, fysiek en mentaal wordt u sterker.

Als u een verwijzing heeft van de huisarts of specialist kan de training afhankelijk van uw verzekering vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Op verwijzing van een huisarts of specialist kunt u bij ons het DM programma volgen. Dit programma bestaat uit 2 delen van in totaal een half jaar. Eerst sport u 3 maanden 2x per week, daarna 3 maanden 1x per week. Naast het trainingsprogramma is er mogelijkheid tot contact met een diëtiste en medisch pedicure.


De doelen van het programma zijn o.a.

– Verbetering van de algemene conditie
– Toename van de spierkracht
– Afname van overgewicht
– Minder kans op het ontstaan van hart- en vaatziekten

De kosten van dit beweegprogramma kunnen afhankelijk van uw verzekering deels worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Bewegen is niet aan leeftijd gebonden. Voor iedereen kan gezond bewegen de algemene fitheid verhogen, waardoor het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven verbeteren. Botten en spieren worden sterker, de coördinatie verbetert en bewegen heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Bovendien is het vooral leuk en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet.

Bij Algera Fysiotherapie is dit mogelijk. In een ruime zaal met een grote keuze aan diverse oefenapparatuur kan er getraind worden op kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, stabiliteit en lenigheid. De training wordt aangepast aan uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Het Beweegprogramma Coronaire Hartziekten is bedoeld voor mensen met een hartaandoening zoals een hartziekte, hartfalen of hartritmestoornissen. Maar ook voor mensen die een hartinfarct hebben doorgemaakt, een hartoperatie of een harttransplantatie hebben ondergaan, zijn gedotterd, een pacemaker of een inwendige defibrillator hebben gekregen en die al vanuit de tweede lijn (ziekenhuis of revalidatiecentrum) een hartrevalidatieprogramma hebben gevolgd en dit graag willen voortzetten.

Tijdens fysiofitness komt u trainen onder begeleiding van één van de fysiotherapeuten.

Voorafgaand aan de eerste training zal er altijd een intake plaatsvinden. Tijdens deze intake zal worden besproken, met welk doel u komt trainen en of er klachten zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Daarnaast wordt er een aantal testen gedaan, waaronder een conditietest, longinhoud- en bloeddrukmeting.

Het doel van de training en eventuele klachten zal voor iedereen verschillen. Dat betekent dan ook dat er voor iedereen een individueel trainingsprogramma gemaakt wordt, afgestemd op uw wensen en eventuele beperkingen.

Er wordt altijd getraind op afspraak. U traint in een groep van maximaal 10 personen om een goede begeleiding te waarborgen.

Claudicatio Intermittens, in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd, is een uiting van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Etalagebenen worden veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose) in de benen. Slagaderverkalking komt bij ieder mens voor, het is een onderdeel van het ouderdomsproces. De binnenkant van de slagader raakt beschadigd door het afzetten van vetten (cholesterol) en kalk, wat door het bloed vervoerd wordt. Door deze afzet worden de bloedvaten steeds nauwer. Uiteindelijk kan er dan een vernauwing (stenose) ontstaan.

Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof nodig dan in rust. Deze zuurstof wordt door de slagaders aangevoerd.  Als u sneller loopt of een heuvel op loopt, moet u meer zuurstof gebruiken. Maar door de vernauwing in het bloedvat kan er niet voldoende bloed en dus zuurstof bij de spieren komen. Dit zorgt voor kramp, doof gevoel of pijnklachten tijdens het lopen. De pijn kan opkomen in uw voet, kuit, dijbeen of bil, afhankelijk van de plaats van de bloedvatvernauwing. Als u stilstaat komen de spieren weer tot rust en kan het zuurstoftekort weer worden aangevuld. Hierdoor nemen de pijnklachten dan weer af.

Waarom begeleiding van een fysiotherapeut?

Het is wetenschappelijk bewezen dat ondersteuning bij looptraining door een fysiotherapeut betere resultaten oplevert dan niet begeleide trainingsprogramma’s. Looptraining geeft bij 70% van de patiënten een duidelijk  waarneembare vermindering van de klachten. De loopafstand neemt hierdoor gemiddeld met 150% toe. Tevens kan het belastende vaatoperaties of ingrepen zoals dotterbehandelingen voorkomen.

De behandeling zal bestaan uit een op maat gemaakt trainingsprogramma. Dit is afhankelijk van de resultaten van het fysiotherapeutisch onderzoek.

De training kan bestaan uit onder andere:

Looptherapie: gesuperviseerde looptraining en het aanleren van een juist looppatroon (indien nodig).Conditietraining: het leren lopen van langere afstanden zonder te hoeven pauzeren.Krachttraining: het versterken van de beenspieren wat ten goede komt aan de loopsnelheidInformatie en adviezen.Het leren omgaan met uw klacht.

Vergoeding

Omdat claudicatio intermittens een chronische aandoening is, wordt deze vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed, dit gedurende 1 jaar. Bij Zorg&Zekerheid is er een extra aanvullende verzekering opgenomen voor iedereen die aanvullend verzekerd is en gesuperviseerde looptraining nodig heeft. Dus bij Zorg&Zekerheid wordt de gehele behandeling vergoed indien u een aanvullende verzekering heeft. Voor verdere informatie omtrent de vergoeding kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut.

Voor meer informatie zie www.claudicationet.nl

Fysiotherapie voor en na een operatie

Vóór de operatie
Een specialist in het ziekenhuis kan u het advies geven om met fysiotherapie te starten voor een operatie. Dit heeft verschillende voordelen voor u:

Over het algemeen geldt de volgende regel: hoe fitter u de operatie ingaat, hoe beter/sneller u kan revalideren. Doelen voor de fysiotherapeut zijn bijvoorbeeld een toename van de beweeglijkheid in de gewrichten en het optimaliseren van de spierkracht/algehele conditie. Deze fysiotherapeutische doelen zorgen ervoor dat u minder ver terugvalt na een operatie en tegelijkertijd heeft een lichaam met een goede spierkracht en conditie een beter herstelvermogen dan een ongetraind lichaam;

U raakt al bekend met de behandelend fysiotherapeut en de praktijk. Hierdoor kunt u na de operatie direct aan de slag bij een voor u bekende fysiotherapeut in een vertrouwde praktijk;

Bepaalde handelingen en oefeningen kunnen voor de operatie al geoefend worden. Bijvoorbeeld het doornemen van de huiswerkoefeningen, revalidatieproces, omgaan met een hulpmiddel (krukken, rollator, etc.).

Na de operatie
Na een operatie stuurt een specialist u naar een fysiotherapeut om onder begeleiding van een professional op een juiste en verantwoorde wijze te revalideren. Per operatie verschilt de revalidatieduur en opbouw in belastbaarheid. Dit bespreekt u met uw fysiotherapeut.

De revalidatie start direct na de operatie in het ziekenhuis. Er komt meestal dezelfde dag nog een fysiotherapeut aan uw bed om te starten met oefeningen. Als u weer naar huis mag krijgt u een brief mee van uw fysiotherapeut met daarin de bijzonderheden van uw tijd in het ziekenhuis.

Bij de fysiotherapeut uit uw woonwijk gaat u verder met het revalidatieproces. Dit kan zowel in de praktijk als bij u thuis gebeuren indien noodzakelijk. De doelen worden opgesteld met de fysiotherapeut en er wordt een persoonlijk behandelplan met u besproken om zo snel mogelijk uw doelen te realiseren.

Vergoeding
De vergoeding van fysiotherapie na een operatie valt grotendeels onder de basisverzekering. Alleen de eerste 20 behandelingen betaalt u uit uw aanvullende verzekering. Indien u niet voldoende verzekerd bent, betaald u de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk zelf. Na de 20ste behandeling wordt de fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. De duur van de vergoeding loopt in de meeste gevallen tot maximaal 1 jaar na de operatiedatum.

Schuiven naar boven
Call Now Button