Klachtenregeling

KLACHTENREGELING

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd afgehandeld en geanalyseerd dienen te worden. De procedure is van toepassing op alle klachten ten aanzien van diensten en producten die door Algera Fysiotherapie geleverd worden.

Algera Fysiotherapie streeft ernaar om diensten en producten te leveren die aansluiten op de eisen, wensen en verwachtingen van de klant. Toch kan het gebeuren dat klanten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben.

Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie zien wij als een klacht. Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de klant opgelost te worden. Wij hebben hiervoor een klachtenfunctionaris in dienst. Hierbij is ons motto: ‘Een klacht is een kans om je te verbeteren’. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het doorgeven van klachten van een klant aan de praktijkhouder of de klachtenfunctionaris.

De  praktijkhouder of de klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor:

• Registratie van binnengekomen klachten
• Afhandeling van klachten
• Analyse van oorzaken van klachten
• Formuleren van corrigerende en preventieve maatregelen n.a.v. klachtenanalyses
• Verificatie van de uitvoering corrigerende en preventieve maatregelen
• Registratie van afgehandelde klachten

Algera Fysiotherapie behandelt uw klachten volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Klachten kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij Algera Fysiotherapie binnenkomen. Iedere medewerker die een klacht van een klant ontvangt, dient hiervan een notitie te maken en deze aan de klachtenfunctionaris door te geven.

De klachtenfunctionaris brengt verslag uit aan de praktijkhouder.

Levert de bovenstaande procedure niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:

• De Klachtenregeling en Geschillencommissie van het KNGF
• De commissie van Toezicht
• Het Regionaal Tuchtcollege

Schuiven naar boven
Call Now Button