Handtherapie

Specialist in handtherapie

HANDTHERAPIE

De hand is ons belangrijkste werktuig en een belangrijk zintuig. Een aandoening of letsel aan uw hand, pols of onderarm kan daarom grote gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. Ook als het probleem er in eerste instantie eenvoudig uitziet. Natuurlijk wilt u uw hand zo snel mogelijk weer optimaal gebruiken. Hiervoor zijn vaak deskundige behandeling en professionele begeleiding nodig. Bij het onderzoek, de diagnose, eventuele operatie(s), de (wond)zorg én de revalidatie.

WAT IS HANDTHERAPIE?

Handtherapie is een combinatie van fysiotherapie en ergotherapie speciaal gericht op de revalidatie van problemen aan uw hand of arm. Handtherapeuten zijn deskundig op het gebied van (hand)aandoeningen, anatomie, wondgenezing, ontwikkelingen binnen de handchirurgie, het behandelen van blessures en aandoeningen en het herkennen van complicaties. Een handtherapeut houdt zich niet alleen met de hand bezig, maar ook de gehele arm behoort tot zijn of haar expertise.

WELKE PATIËNTEN KOMEN IN AANMERKING?

Voor de volgende aandoeningen kunt u direct komen of door uw huisarts/specialist naar ons verwezen worden:

• Pols- hand- en vingerletsels zonder een operatie (conservatief behandeld), zoals een breuk, een gewricht dat uit de kom is geweest, het afscheuren van een pees enzovoort;

• Pees-, gewrichts- en zenuwletsels welke behandeld worden met een operatie, het carpaal tunnel syndroom, de ziekte van Dupuytren en andere chirurgische ingrepen aan uw hand, bijvoorbeeld na een ongeval;

• Overbelastingsklachten en CANS (vroeger werd dit RSI genoemd) zoals peesonstekingen en peesschedeontstekingen (bijvoorbeeld een tenniselleboog,

M. Quervain, trigger finger) en zenuwbeklemmingen (bijvoorbeeld carpaal tunnel syndroom);

• Overige aandoeningen zoals o.a. gewrichtsslijtage en gewrichtsontsteking (artrose, reuma), neurologische aandoeningen (hemiplegie, spasticiteit), huidbeschadigingen.

WAAR ZAL DE BEHANDELING UIT BESTAAN?

De behandeling die de therapeut u geeft kan zeer uiteenlopend zijn. U kunt hierbij denken aan:

• Het opstellen van specifieke oefeningen (voor thuis);
• De mobiliteit van de hand of pols verbeteren;
• Het verbeteren of optimaliseren van de stabiliteit en spierkracht;
• Het geven van advies over het gebruik van uw hand/pols/arm;
• Het geven van advies over (kleine) hulpmiddelen.

Bovendien doet de handtherapeut regelmatig metingen om uw vooruitgang op het gebied van beweging, kracht en gevoel te beoordelen. Het doel van handtherapie is dat u uw hand weer zo goed mogelijk kunt gebruiken bij uw dagelijkse activiteiten.

VERGOEDINGEN

U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of handtherapie in uw geval gewenst is. U kunt ook direct een afspraak maken voor handtherapie via directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF). Echter heeft u bij therapie na traumatische letsels of een operatie altijd een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Bij alle zorgverzekeraars is een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde handtherapeut in het aanvullende verzekeringspakket opgenomen. Handtherapie valt namelijk onder de gewone fysiotherapie. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt hangt af van uw aanvullende verzekering.

Schuiven naar boven
Call Now Button